Dezinfikujte
své

S naší dezinfekční bránou to jde lehce.Časté otázky?

Zde jsou odpovědi na nejčastější otázky, které nám kladete.
Pokud i tak, nenajdete svoji odpověď, neváhejte nás kontaktovat. 

Jde o zařízení, které automaticky provádí dezinfekční proces vstupivší osoby. Procesem myslíme dezinfekci celé osoby včetně rukou, oděvu i podrážek bot prostřednictvím 12 trysek. Celý proces trvá asi 6s na jednu osobu. Na jedno naplnění 32l nádrže, která je ukryta v těle konstrukce, dokáže brána vydezinfikovat až 1 300 osob. K dezinfekci používáme schválené biocidní dezinfekce. Společnou vlastností je, že jsou šetrné na pleť a nezanechávají stopy na oblečení. Nevylučujeme ani užití námi nedodávaných dezinfekcí. Stroj je spíše industriálnějšího vzhledu, někdo by mohl říct, že není vzhledný. To je záměr. Jde o stroj, který má plnit roli dezinfekčního prostředku a je osekaný o cokoliv co by ho mohlo prodražit aby byl co nejdostupnější. Unikátní je, že stroj dezinfikuje celé tělo s akcentem na ruce a podrážky bot, přičemž, pokud branou někdo projde a není vydezinfikovaný na rukou, stroj to pozná a varuje dezinfikovaného a okolí. Tedy pokud někdo zařízení projde, zařízení zajistí, že je vydezinfikovaný. Stroj nestříká dezinfekci do oblasti hlavy. To je zajištěno polohovými senzory. Neznáme jiný stroj, který by to uměl, ani tu kontrolu, ani ty podrážky. Většinou je to řešeno tak, že je dezinfekce těla a aplikátor na ruce nezávisle na sobě. To je pak na libovůli uživatele zda aplikátor použije. Zařízení je kompaktní. Lze ho umístit stacionárně v nějaké instituci nebo třeba je v rychlosti složit někde na poli na festivalu rukou z nákladního auta a jen zapnout. Po akci zase odvést. Ostatní zařízení jsou relativně komplikovanější na instalaci.

Technické parametry zařízení vč. podvozku jsou technických listech nebo návodu k použití zařízení a také prohlášení o shodě. Tyto na vyžádání zašleme. Dále se také prosím prohlédněte detail produktu. Zde jsou základní technické údaje uvedeny.

Dezinfekční roztok může až na výjimky provozovatel volit dle svého uvážení. Nechceme provozovatelům striktně nařizovat co má nebo nemá používat. V návodu uvádíme, že nesmí být užíván žádný prostředek na bázi lihu nebo chlóru a dále tokový, který poškozuje zdraví nebo oblečení, třeba na bázi peroxidu vodíku. Důvodem je hlavně bezpečnost. V případě nouze a nedostatku jediného povoleného přípravku by bylo zařízení najednou nefunkční. Taková situace nesmí nastat. Proto nenařizujeme konkrétní prostředek.

Ovšem naše společnost nabízí a je připravena dodávat vyhovující dezinfekční roztok v dostačeném množství i kvalitě. V nabídce nabízíme konkrétní produkt CleanOxin for Skin 5 L. Tento, jak je patrno z přiloženého bezpečnostního listu, je určen k hygienické dezinfekci osob. Vyhovuje naší podmínce absence lihové nebo chlorové báze – základu. Dále výrobce dezinfekce deklaruje a popisuje, že "Hlavní účinnou látkou našich dezinfekcí je kyselina chlorná (aneb aktivní chlor ve formě k. chlorné). Táto kyselina se při jistých procesech nachází i v lidském těle a je netoxická jak pro lidi, tak pro živočichy i životní prostředí. Při pH 5,5 – 7,0 tvoří stabilní roztok s vysoko biocidním účinkem. Lehký chlorový zápach, který připomíná “ savo“ a jiné chlorové přípravky je způsoben právě touto kyselinou. Účinná látka u těchto invazivnějších prostředků je ale zcela odlišná. Stejné roztoky jako CleanOxin se pro jejich bezpečnost a účinnost používají i ve zdravotnictví k dezinfekci ran, klinické studie byli aplikovány dokonce i u novorozenců a nebyl prokázaný žádný negativní účinek této substance". Ještě doplníme, že bezpečnostní list zahrnuje bezpečnostní upozornění pro práci s koncentrátem ve výrobě. Tak je třeba jej vnímat.

Z analýzy rizik, kterou případně na vyžádání zašleme, vyplývá, že „Nepohodlí při vstupu / výstupu do/ze stroje“ je rizikem minimálním. Stroj na nožičkách nebo po zabrzdění podvozku je považován na stacionární a stabilní. Hrana schodu je výrazně označena žlutozelenými pruhy pro případ zakopnutí z nepozornosti. Nejsou potřeba žádná další opatření.

Stroj je určen do exteriéru i interiéru. Povrchová úprava, elektroinstalace i technologie rozvodu dezinfekce byla navržena s požadavkem na vysokou odolnost vůči vnějším vlivům a mechanickému poškození. Stroj je možné na vyžádání a za příplatek doplnit vyhřívacím systémem. Tento zajistí vyhřívání technologie uvnitř stroje aby i při záporných teplotách stroj zůstal funkční.

Zkušenosti máme například se stabilním dlouhodobým umístěním v Nemocnici Mariánské Lázně nebo také před farmaceutickou společností k2pharm ve městě Opava. Tyto subjekty zařízení používají pro dezinfekci osob vstupující z exteriéru budovy do interiéru, zároveň používají námi dodávaný dezinfekční roztok. Z těchto umístění máme pozitivní zpětnou vazbu. Zařízení jsme také testovali na kratších akcích, kde se shromažďuje více osob najednou a mohl nastat kapacitní problém – zácpa při vstupu do objektu. Chtěli jsme prověřit zařízení zátěžovým testem. Bylo tím třeba zasedání zastupitelstva města Ústí nad Labem nebo otevírání ICUKu v Ústí nad Labem a dalších podobných akcích. Ohlasy veřejnosti byly veskrze pozitivní speciálně pak od zaměstnanců kteří přicházejí do styku s návštěvníky budovy. I přes větší množství osob, které bylo třeba odbavit se u zařízení netvořily fronty a zařízení fungovalo spolehlivě.

Ještě před potvrzením objednávka je klientům kalkulována a nabídnuta individuální doprava. Po odsouhlasení ceny klientem je nejprve avizován a následně proveden závoz vlastními kapacitami nebo smluvním partnerem. Samozřejmostí je možnost odběru zboží na provozovně ve Velkém Březne. Dodávky jsou zpravidla nabaleny na paletách. 

Portál je vždy možné transportovat na paletovém vozíku neboť je na to navržen. Další možností je doplnění portálu o transportní podvozek. S tímto doplňkem je možné s portálem pohybovat na rovné ploše jedním pracovníkem a to bez užití větší síly.

Nejprve je dobré zopakovat, že kompletní obslužné manuály, prohlášení o shodě, resp. seznam náhradních dílů je zaslán komukoliv, kdo o ně zažádá. Pro komunikaci s námi klikněte zde.

Ano lze. Vždy je klientovi kalkulována individuální nabídka, která vychází z existujícího ceníku. Neváhejte a poptejte přesně to co potřebujete klikem zde.

Bohužel nikoliv. Vnitřek portálu je navržen jako nekuřácký prostor.

Stroj Entrance Disinfection Portal byl navržen pro použití v kombinaci s výrobcem dodábńým prostředkem. Výrobce však nevylučuje užití i jiných dezinfekčních prostředků kromě těch hořlavých, na bázi chlóru, peroxidu vodíku nebo prostředků, které by poškozovali zdraví či šat. Podrobnější informace sdělíme na vyžádání konkrétního klienta.

Zásobník na dezinfekci byl dimenzován s ohledem na běžné použití během jedné provozní nebo obchodní směny. V případě nepřetržitého provozu dezinfekčních cyklů s dobou rozprašování do 2,5 s vydrží stroj bez doplnění zásobníku asi 10 hodin provozu, resp. vydesinfikuje 1 300 osob. Uvedené se liší dle nastavené délky samotného stříkaní rozprašování. Doba rozprašování dezinfekce lze uživatelem upravit v rozmezí od 1 do 10 s.

Portál je určen pro všechny osoby, které jsou schopny strojem projít a respektují instrukce na štítku stroje.

Reklamace všech produktů naší společnosti jsou řešeny individuálně a dle reklamačního řádu naší společnosti. Reklamační řád je v souladu s českou legislativou resp. s legislativou té které země. Pokud máte jakýkoliv problém nebo chcete zboží rovnou reklamovat, obraťte se na nás kontaktním formulářem zde a vše vyřešíme. Zpravidla je do terénu vyslán technik, který případnou závadu odstraní.

Žádná montáž není potřeba. Základní balíček Entrance Disinfection Portal 3.4 obsahuje portál a příslušenství. Tyto jsou nabaleny na jedné paletě. Stačí tedy jen rozbalit paletu, vybalit stroj, doplnit zásobník na dezinfekci a zapojit stroj do elektrické sítě. V případě doobjednání doplňkových produktů jako je třeba transportní podvozek, je postup rozdílný. V těchto případech je třeba ještě namontovat dotčené příslušenství dodaným nebo běžným dílenským nářadím

Stroj byl vyvinut s cílem poskytnout uživateli co nejdelší službu. Ve stroji jsou použity komponenty od předních evropských dodavatelů nejvyšší kvality. Konstrukce skeletu je záměrně naddimenzována aby kritické části skeletu nepodlehly materiálové únavě. Za úvahy výměny spotřebního materiálu a komponent jako je třeba výměna trysek je životnost stroje teoreticky nekonečná.

Ano je. Naše společnost disponuje vývojovým oddělením, které vyvinulo nabízené produkty a dále je zdokonaluje. Rádi Vám na Váš dotaz vyhotovíme individuální nabídku se zohledněním individuálních úprav. Zároveň jsme schopni zařízení kastomizovat dle vašich firemních barev, případně umístit logo nebo jinou grafickou podobu reprezentující vaší společnost. Kontaktujte nás s poptávkou zde

Prodávající

VDED s.r.o.
Proboštov ev.č. 4,
Malečov  400 02

IČ: 093 59 508
Č. účtu : 7260227/0100

Telefon

+420 602 442 247

Email

info@vded.cz 

Sociální sítě